3. Izmijenjeni Plan nabave JU Aquatika
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2017. 2. dio
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2017. 1.dio
Rješenje Ministarstva poljoprivrede
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine
Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE 2016.
PLAN NABAVE AQUATIKA 2017
PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AQUATIKA 2017
IZJAVA O SUKOBU INTERESA PDF
STATUT AQUATIKA PDF
PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AQUATIKA 2016. PDF
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE AQUATIKA 2016. PDF
PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU DJELATNIKA JAVNE USTANOVE AQUATIKA