Javna ustanova Aquatika dobitnik je plakete “Plavi cvijet pristupačnosti” koja je danas, 21. rujna 2017. godine, dodijeljena u sklopu Tjedna mobilnosti, od strane Grada Karlovca i Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Aquatika je ovo priznanje dobila za promicanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i druge osobe smanjene pokretljivosti te primjenu univerzalnog dizajna.

Pobjednika je odabralo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika karlovačkih udruga koje okupljaju osobe sa svim oblicima invaliditeta. Osim arhitektonske, kriteriji za dodjelu plakete bili su komunikacijska, ekonomska i društvena pristupačnost.