Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1 A, 47000 Karlovac OIB: 21873421610, www.aquariumkarlovac.com

1

UR.broj: 30-2017
U Karlovcu, 14. veljače 2017.
ODLUKA

I.
Na temelju završenog postupka pisanog i usmenog testiranja izvršenog po natječaju za zapošljavanje objavljenog dana 02.veljače 2017.g. na web stranicama www.aquariumkarlovac.com, te završnim rezultatima usmenog i praktičnog testiranja kandidata, donosim odluku o odabiru sljedećih kandidata po radnim mjestima:

Radno mjesto Ime i prezime
konobar Miroslav Čerkez
konobar Karlo Barać

Radno mjesto Ime i prezime Konobar Miroslav Čerkez Konobar Karlo Barać

II.

Odabrani kandidati ostvarili su na usmenom i praktičnom testiranju ukupno najveći broj bodova. Odabranim kandidatima ponuditi će se sklapanje ugovora o radu.

III. Kandidate koji smatraju da su im povrijeđena prava upućujem da mogu zatražiti zaštite prava pred nadležnim sudom.
Ravnateljica
Margarita Maruškić Kulaš, mag.oec.

Dokument na linku: Odluka o odabiru kandidata