Cilj radionice: Aktivno uključivanje u zaštitu okoliša i prirode

Opis radionice: tijekom razgledavanja akvarija, polaznici moraju pronaći ukupno pet pisama u prostoru akvarija. Nakon razgledavanja, igramo kviz provjere znanja, podijelimo se u pet malih grupa i otvaramo pisma. U svakom je pismu po jedna prijava ekološkog problema kopnenih voda (onečišćenje, klizište, gradnja i sl.) te popis uloga. Polaznici, u grupama, i podijeljeni u uloge (prijavitelj, aktivist, znanstvenik, inspektor i sl.) imaju zadatak osmisliti detaljno razrađeno rješenje problema/situacije i prezentirati ga ostalima.

Materijal: veliki hamer papir, manji papiri, olovke, flomasteri