Cilj radionice: Upoznavanje sa životnim ciklusom migratornih vrsta te predatorskim načinom života

Opis radionice: Tijekom razgledavanja akvarija, polaznici moraju u prostoru akvarija pronaći „ključeve“ za radionicu. Nakon razgledavanja, igramo zidni „memory“, spajanje vrsta s njihovim staništem i igru međuovisnosti u staništu. Nakon toga, polaznici, slijedom „ključeva“ koje su pronašli, izrađuju zidne info kolaže: životni ciklus migratorne vrste i tko je kome predator.

Materijal: dva velika hamer papira u boji, flomasteri, bojice, kolaž papir, ljepilo, škarice