U organizaciji zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Javne ustanove Aquatika-slatkovodni akvarij Karlovac, održano je u kongresnoj dvorani Aquatike savjetovanje za uzgajivače slatkovodnih riba 10. studenog 2017. godine. Izvanredni profesor Emil Gjurčević predavao je o bolesti spavanja šarana, docent Krešimir Matanović o primjeni dezinficijensa i antimikrobnih lijekova u slatkovodnom ribogojstvu, a dr.sc. Mark Bodiš iz Mađarske  o uzgoju smuđa u recirkulaciji. Nakon predavanja se razvila rasprava o problemima u uzgoju riba, i sudionici su predavačima postavili veliki broj pitanja na koje su dobili precizne odgovore. Savjetovanje je završeno zajedničkim razgledom akvarija.