Pozivamo zainteresirane studente Biološkog odsjeka PMF-a Zagreb na izradu diplomskog rada na temu koju smo predložili: Natječu li se invazivni riječni glavočić Neogobius fluviatilis i domaći grgeč Perca fluviatilis za hranu?

Izrada diplomskog rada će se dijelom provoditi kod nas u Aquatici. Sažetak rada i upute za prijavu možete naći na web stranici fakulteta:
https://www.pmf.unizg.hr/biol/ustrojstvo/obavijesti?@=1lbxp# .
Veselimo se ovakvoj suradnji. 🙂