Karlovac, 27. srpnja 2017. – Javna ustanova Aquatika uključila se u veliku kampanju pod nazivom „Svjetski akvariji protiv otpada u moru“ kao 71. akvarij u svijetu koji se pridružio akciji u organizaciji Europske komisije, a na inicijativu EUROPE DIRECT Karlovac, informativnog centra koji građanima pruža informacije o svim politikama i programima Europske unije. Aquatika kao jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj, uz akvarij iz Pule, drugi je hrvatski predstavnik u ovoj akciji.

Upravo su akvariji, kao veleposlanici mora i voda, idealni partneri za podizanje svijesti o ovom gorućem problemu te najrelevantniji subjekti za pozivanje građana, poslovne zajednice i javne uprave na akciju. Javna ustanova Aquatika tako će u sklopu svjetske akcije za očuvanje voda od otpada, umjesto riba izložiti jedan akvarij pun smeća, u svrhu upozorenja na problem onečišćenja rijeka, jezera, bara, močvara, mora i oceana.

„Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja Europe i svijeta koja ima iznimno očuvane i raznolike rijeke, jezera i more. Naša je primarna odgovornost, kao javne ustanove je da informiramo građane, educiramo ih i potičemo da očuvaju naša prirodna dobra. Pozivam sve građane, ali i turiste koji tijekom ljetnih mjeseci u velikom broju borave u Hrvatskoj, da ne onečišćuju rijeke, jezera, more i okoliš općenito, već da ga sačuvaju kao zalog budućnosti najmlađih članova našega društva.“, rekla je ravnateljica Aquatike, Margarita Maruškić Kulaš.

Neke od konkretnih akcija koje svaki građanin može učiniti jesu: reciklirati i koristiti proizvode koji se mogu reciklirati, izbjegavati plastičnu ambalažu, ne bacati otpad u prirodu ili odvode, pokupiti smeće, sudjelovati u ekološkim akcijama.

Procjene su kako se svake godine u oceane baca 10 milijuna tona smeća te da bi do 2050. u moru moglo bi biti više plastike nego riba. Stoga kampanja Europske komisije nudi konkretne odgovore u borbi protiv otpada u morima i oceanima. „Globalni lideri će na konferenciji Our Ocean koja će se održati na Malti u listopadu ove godine razgovarati i donijeti konkretne zaključke o ovoj temi, ali svaki građanin može doprinijeti zaštiti okoliša., istaknula je Dina Šegavić Fanjak iz EDIC-a Karlovac.

Podsjetimo, projekt Javne ustanove Aquatika sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. u iznosu od 36.222.282,45 kuna. Ukupna vrijednost projekta pod nazivom „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium“ iznosila je 36.691.939,25 kuna.

Web stranica kampanje: https://ourocean2017.org/campaigns/world-aquariums-against-marine-litter