Karlovački slatkovodni akvarij i muzej rijeka

Karlovački slatkovodni akvarij nalazi se uz obalu rijeke Korane. Oblik građevine inspiriran je povijesnom jezgrom grada – karlovačkom zvijezdom okruženom obrambenim zemljanim nasipima. Cilj je bio dobiti novo gradsko žarište na desnoj obali Korane, afirmirati šetnicu, oblikovati mjesto zaustavljanja i turističku atrakciju. U centru objekta formiran je javni trg iz kojeg se šire tri pješačka pravca: zapadno prema centru grada i šetnici uz rijeku; južno prema polivalentnoj površini na kojoj se održavaju koncerti i istočno prema glavnom pristupu s prometnice i stadionu.

S trga se ulazi u tri dijela objekta; izložbu, čitaonicu s caffe barom i uredske prostore. Svaki dio ima pročelje orijentirano prema trgu, prema rubovima parcele objekti su nasuti zemljanim materijalom i djeluju kao dio parka, igrališta odnosno šetnice.

Izložbeni postav prikazuje tok krške rijeke, riječnu floru i faunu i njezinu bioraznolikost. Počinje vodenom površinom na trgu, a zatim se u objektu, pomoću rampe koja vijuga kao rijeka, spušta u podrumsku etažu – specifične biljne i životinjske vrste trebaju prostor s potpunom kontrolom rasvjete. Akvariji su postavljeni uzduž, iznad i ispod putanje posjetitelja. Nakon gornjeg toka, zvukovi rijeke koja teče se stišavaju a posjetitelji poniru u špilje u kojima su izložene endemske vrste. Zatim posjetitelji dolaze pred akvarij sa većim primjercima rijetkih vrsta koje su iščezle iz hrvatskih staništa, a prikazana rijeka simbolički izvire ponovo u svom donjem toku. Posjetitelji hodajući pored akvarija gledaju ribe i vodeno bilje iz toplijih dijelova rijeke, a zatim prolaze kroz tunel koji dočarava uranjanje u rijeku. Nakon prolaska kroz tunel prikazana su močvarna staništa u akvarijima s lopočima i šašem. Kraj izložbe predstavlja sustava nekoliko akvarija čiji biotop prikazuje slapove i sedrenu barijeru.
Na završnoj točki izložbe stubište i dizalo posjetitelje vraćaju u ulazni prostor preko suvenirnice. U centru objekta smješteni su svi prostori za analizu tehnoloških parametara vode sa znanstveno istraživačkim centrom te prostori za aklimatizaciju riba.