U ovom su radu ažurirani te objedinjeni podaci o unesenim stranim vrstama riba u Sloveniji. Od posljednjeg izvješća koje se odnosi na popis stranih vrsta riba u Sloveniji utvrđene su dvije nove vrste: crni amur Mylopharyngodon piceus, sibirska jesetra Acipenser baerii. Za te dvije nove vrste stupanj aklimatizacije i utjecaj na domaće vrste riba su nepoznati. Crni amur je unesen u blizini Slovenske Bistrice u svrhu akvakulture i sportsko-rekreacijskog ribolova, dok je sibirska jesetra unesena u Savu i Muru uslijed pogrešne identifikacije vrste (mislilo se da se radi o kečigi Acipenser ruthenus, autohtonoj vrsti za navedeno područje). Prema novim spoznajama u Sloveniji obitava 22 strane vrste riba. Predloženi su programi upravljanja i kvalitetnije mjere zaštite kao prevencija daljnjeg nekontroliranog širenja stranih vrsta riba.

DOC