ʺKako odrediti dob i rast riba?ʺ predavanje

ʺKako odrediti dob i rast riba?ʺ predavanje

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Goran Jakšić održao je 30. listopada 2018. godine u okviru kolegija Ihtiologija predavanje pod naslovom ʺKako odrediti dob i rast riba?ʺ. Studenti su određivali dob pomoću ljusaka riba koristeći lupu, a upoznati...