BASAK Basak (Rutilus basak) je endemska vrsta ribe jadranskog sliva, a nastanjuje rijeke Neretvu, Vrljiku i Maticu, te Prološko blato i Bačinska jezera. Zadržava se u donjim tokovima rijeka, jezerima i sporo tekućim kanalima obraslim vodenom vegetacijom. Razmnožava se u proljeće kada voda dosegne temperaturu oko 15°C. Prije samog mrijesta mužjaci dobivaju mrijesne kvržice po cijelome tijelu i glavi. Ženka ispušta ljepljivu ikru na vodeno bilje ili šljunak, koju oplođuju mužjaci. Zavisno o temperaturi vode nakon 2-6 dana inkubacije, iz oplođene ikre se izvaljuju male ličinke basaka. Tek izvaljene ličinke zadržavaju se na dnu vodenog ekosustava, a na trbušnom dijelu tijela imaju žumančanu vrećicu kojom se hrane prva 2-3 dana života. Nakon što potroše hranjive tvari iz žumančane vrećice, plivaju prema površini i udišu zrak, te na taj način pune plivaći mjehur i počinju normalno plivati u vodenom stupcu. U početku se hrane mikroskopskim zooplanktonom, a kasnije ličinkama vodenih kukaca, algama, biljem i detritusom. Narastu do 15ak centimetara, a spolno su zreli u drugoj i trećoj godini života. Basak pripada rodu bodorki, u Hrvatskim rijekama žive 4 vrste ovoga roda, od kojih su dvije vrste endemi jadanskog sliva: basak i masnica ( Rutilus basak i Rutilus aula), i jedna endemska vrsta dunavskog sliva- plotica (Rutilus virgo). Djelatnci stručne službe JU AQUATIKA- slatkovodni akvarij Karlovac, 25. svibnja 2019. uspješno su polukontroliranom metodom izmrijestili basake. Riblji stok su činili 6 jedinki mužjaka i 10 jedinki ženki. Mrijest je trajao 11 dana. Oplođena ikra zalijepljena na umjetnu stijenu akvarija i na filterski materijal je u najkraćem vremenu odvojena i premještena u dobro aerirani improvizirani inkubator s vodom temperature 18,5°C. Na istoj temperaturi inkubacija ikre je trajala 2-3 dana, a uspješnost valjenja ličinki je iznosila >95%. Nakon apsorpcije vitelusa, ličenke su hranjene zooplanktonom artemie. Trinestog dana od početka valjenja ličinke su počele uzimati dobro usitnjenu visokoproteinsku hranu za diskuse. Pogledajte u fotogaleriji kako izgleda razvoj od zametka do ličinke te naposljetku kako izgleda odrasli basak.