Obavještavamo poslovne partnere da smo donošenjem zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN94/18), kao obveznici javne nabave, od 1.07.2019.g.  obavezni zaprimati račune u strukturiranom elektroničkom obliku usklađene s EU Normom. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora o javnoj nabavi, na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.
Sukladno tome, Javna ustanova Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac OIB:21873421610 kao obveznik javne nabave će sve elektroničke račune zaprimati putem centralnog sustava FINA-e račun za državu počevši od 1.07.2019. g. Skrećemo pozornost da račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune nećemo niti smijemo zaprimati. Od 1.07.2019. kao obveznici javne nabave sve elektroničke račune ćemo zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e Račun. Dostava elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelja usluge, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-račun za državu, možete pronaći na Finimim web stranicama http://www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.