Gornji tok rijeke

Tok rijeke se može podijeliti na gornji, srednji i donji. Kako je Hrvatska mala zemlja, velike europske rijeke poput Drave i Dunava protječu unutar njezinih administrativnih granica samo srednjim, odnosno donjim dijelom svoga toka. Jedan od rijetkih primjera rijeke koja cijelim tokom protječe kroz Hrvatsku jest rijeka Kupa. Gornji tok karakteriziraju brzaci preko kojih se rijeka ruši u kanjonu. Erozijom u planin­skim ili krškim područjima rijeka urezuje kanjone ili stvara doline.