U krškim rijekama u Hrvatskoj ali i svijetu poznat je fenomen taloženja kalcijevog karbonata u poroznom obliku ili sedre. Ovaj se talog može nakupljati na dnu, predmetima uronjenim u vodu  ili pojedinim dijelovima rijeke i tako pregrađivati riječno korito te stvarati ujezerene dijelove. Osim što stvaraju nova staništa, ovi procesi vizualno mijenjaju krajolik krške rijeke stvarajući atraktivne slapove i duboka tirkizna jezera kakva primjerice imamo na Plitvicama, gornjem toku Korane. Ipak sedre, možda neprimjetne, ima i u manje atraktivnim vodotocima na području krša, gdje god su za taloženje prisutni uvjeti. Kako sedra mijenja vodotok, što je potrebno da ona nastane, kome koristi, što je ugrožava i još ponešto o pregrađenim rijekama i životu u njima…

Pozivamo sve zainteresirane građane da dođu na ovo zanimljivo i edukativno predavanje o sedri koje će održati dr.sc. Anita Belančić u kongresnoj dvorani Aquatike, 10.05.2017., s početkom u 17h.

Naučimo nešto o sedri zajedno.

Veselimo se Vašem dolasku.