Karta Hrvatske s destinacijama
Karlovac je smješten u središnjoj Hrvatskoj na prijelazu iz nizinskog u planinsko područje. Karlovac presijecaju četiri rijeke: Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. Zbog svog strateškog položaja između Slovenije i Bosne i Hercegovine, Karlovac je uvijek imao veliki prometni i gospodarski značaj.

Udaljenosti (nacionalni parkovi, parkovi prirode..)

 

NP Plitvička jezera / Karlovac 84.58 km

NP Risnjak / Karlovac 110.42 km

NP Baraćeve špilje / Karlovac 79.10 km

Ivanina kuća bajke / Karlovac 57.19 km

PP Žumberak / Karlovac 44.63 km

ZOO Zagreb / Karlovac 53.27 km

PP Medvednica / Karlovac 75.39 km

Kako doći autom do akvarija?
Aquatika se nalazi u Karlovcu, na desnoj obali rijeke Korane, u Ulici Branka Čavlovića Čavleka 1a. Nakon izlaska s autoceste potrebno je voziti prema centru grada ili brzom cestom prema Plitvičkim jezerima, gdje će posje­titelji biti usmjereni prema akvariju prometnom smeđom signalizacijom. Tijekom vožnje brzom cestom, nakon autobusnog kolodvora treba skrenuti lijevo na semaforu u Ulicu Tadije Smičiklasa, a na idućem semaforu desno u Domobransku ulicu. S lijeve će strane biti sportska dvorana, s desne strane Karlovačka gimnazija. Na idućem semaforu skreće se lijevo preko Koranskog mosta i nakon 300 m ima smeđa signalizacija za skrenuti lijevo prema akvariju. Uređeno parkiralište se nalazi iza akvarijskog kompleksa, koje je od skretanja oko 200 m samo ravno naprijed.
Kako doći autobusom do akvarija?
Autobusno stajalište u Karlovcu se nalazi u neposrednoj blizini centra grada, kod brze ceste. Od autobusnog kolodvora potrebno je skrenuti desno u Ulicu Tadije Smičiklasa, potom na slijedećem semaforu desno u Domobransku ulicu. Potrebno je nastaviti ravno do idućeg semafora, gdje se skreće lijevo prema Koranskom mostu te nakon 300 m ponovno skrenuti lijevo prema samom akvariju. Postoji autobusno stajalište u sklopu akvarijskog kompleksa.
Kako doći vlakom do akvarija?
Vlakom je potrebno sići na stanici Karlovac centar, koja se nalazi odmah preko puta autobusnog kolodvora. Potom je potrebno prijeći cestu u Ulicu Tadije Smičiklasa i nastaviti ravno do semafora, na kojem je potrebno skrenuti desno u Domobransku ulicu. Potom se nastavlja ravno do idućeg semafora, gdje se skreće lijevo prema Koranskom mostu te nakon 300 m ima smeđa signalizacija za skrenuti lijevo prema samom akvariju.

Partneri u očuvanju ekosustava i okoliša HŽ Putnički prijevoz i Javna ustanova AQUATIKA- SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC nude organiziranim skupinama putnika povoljnija putovanja vlakom uz besplatnu uslugu stručnog vodstva u akvariju.
Najavljene i organizirane skupine od najmanje 20 članova mogu koristiti 50% popusta na povratna putovanja u 1. i 2. razredu redovnih vlakova. Popust se može koristiti do stajališta Karlovac Centar i natrag.
Najavu putovanja potrebno je poslati na e-mail prodaja@hzpp.hr, a termin za posjet potrebno je  dogovoriti s Javnom ustanovom AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC putem e-maila info@aquariumkarlovac.com ili na telefon 047 659 112.

link: www.hzpp.hr