Pozivamo Vas na 5. međunarodnu konferenciju u organizaciji slovenske ogranizacije “Društvo Vodna agencija”, pod nazivom „Voda za sutra“, koja će se održati u Rogaškoj Slatini (Slovenija) 11. i 12. listopada 2019. u prostoriji Anin dvor. Dio programa konferencije održati će se u petak 11.listopada od 15 sati u Karlovcu (Aquatika i VIK uređaj za pročišćavanje otpadnih voda), te Vas pozivamo da sudjelujete.

 

Prisutnost vode na Zemlji omogućuje život na Zemlji milijunima godina, ali konstantan porast broja stanovnika i podizanje životnog standarda uvelike utječe na raspoloživost pitke vode i njene izvore. Njeno kvalitativno i kvantitativno stanje je sve više zabrinjavajuće i voda je postala izuzetno vrijedan prirodni resurs. U isto vrijeme ne smijemo zanemariti klimatske promjene koje se događaju i izravno utječu na izvore vode.

Konferencija je osmišljena u dvije sadržajne cjeline. Prvi dan, 11. listopada 2019.g., naglasak će biti na integraciji i suradnji raznih sudionika koji se bave upravljanjem vodama, a ne poznaju državne granice djelovanja. Konferencija putuje u Rijeku i Karlovac, gdje će stručnjaci za vodu predstaviti status vode i važnost adekvatnog upravljanja vodama, kroz stručne izlete i predavanja.

 

 

15.00  Dolazak u AQUATIKU – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC (konferencijska dvorana)

15.10 – 15.20  Welcome speeches

M.Sc. Margarita Maruškić Kulaš, General manager, Aquatika – Freshwater aquarium, Karlovac

M.Sc.Korana Ambrozić, Wastewater treatment plant, Waterworks Slavonski Brod

The main topic: The threat to the quality of drinking water, the recycling of waste water and its reuse

 

14.45–16.00 Lectures

 

15.20–15.35 PhD. Samuel Appelbaum and Ofer Guy: Water resources and their uses in the Negev desert highlands of Israel, Ben-Gurion University, Israel

 

15.35–15.50 dr Katarina Cetinić: Plastic Free Zlarin – the story of how one small island decided to make one big change, La Révolution Albatross association, Croissy France, Inicijativa Zlarin bez plastike, Croatia

 

15.50–16.05 Darija Šajin and Branislav Vukotić: Strengthening resilience of local communities to natural disasters through networking,  Arhus centar Novi Sad, Serbia

 

16.05–16.20 Daniela Stojković Jovanović: Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP) in Vrbas, NGO World & Dunav, Novi Sad, Serbia

 

16.20–16.35 M.Sc Danijel Gospić: Slovenia increase trout production with simultaneous reduction of water footprint?  G2O d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Slovenia

 

16.35–16.50 Aleksandar Krstić: Utility Benchmarking Program for water and wastewater utilities from the Danube region, International Association of Water Service Companies in the Danube River Catchment Area (IAWD), Vienna, Austria

 

16.50–17.00 Discucssion

 

17.00 – 18.40 Visiting  Aquatika – Freshwater aquarium and Central Waste water treatment plant  Karlovac

 

Sudionici konferencije su predstavnici komunalnih vodovodnih tvrtki iz regije, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija.