Karlovac pozadina

Zamisao o karlovačkom slatkovodnom akvariju začeta je prije nekoliko godina, gotovo skromno i tiho. A onda se, poput refrena kakve dobre pjesme, uvukla, zavukla i jednostavno nastavila rasti.

Slap u akvariju Aquatika

Hrvatska je jedna od europskih zemalja s najbogatijom riječnom florom i faunom, a upravo grad Karlovac, kao grad na četiri rijeke – Kupi, Korani, Mrežnici i Dobri, pravo je mjesto za prezentaciju prirodnog bogatstva naših slatkih voda.

Ideja o izgradnji akvarija u Karlovcu nastala je iz želje da tu svo­ju bogatu prirodnu i kulturnu baštinu, posebno element vode, transformiramo u prepoznatljivu atrakciju. Grad Karlovac prija­vio je projekt na prvi objavljeni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova Europske unije. Europska unija je prepoznala ideju i odlučila podržati projekt uvrstivši ga u 15 odabranih od ukupno 144 pristigle projektne prijave.

Veliko je to priznanje, ali i poticaj Gradu Karlovcu za daljnju aktiv­nu pripremu novih projekata za fondove EU kao jedan od najzna­čajnijih izvora financiranja različitih razvojnih projekata.

Važnost akvarija kao jedinstvene turističke atrakcije izuzetno je velika ne samo za razvoj turizma grada Karlovca, već i za rad i uključivanje svih onih gospodarstvenika koji u životu akvarija su­djeluju već od samog početka gradnje, ili će suradnju započeti njegovom afirmacijom. Akvarij doprinosi ostvarenju strateških ci­ljeva Karlovca: briga za radna mjesta, turizam u funkciji razvoja grada i viša kvaliteta života stanovnika Karlovca.

Svaki grad Karlovačke županije ima jednu svoju rijeku – Ozalj Kupu, Duga Resa Mrežnicu, Slunj Koranu, a Ogulin Dobru. Sve četiri rijeke susreću se u Karlovcu. Kroz akvarij će stanovnici Kar­lovca nastaviti živjeti lokalnu tradiciju na rijekama i s rijekama u gradu susreta, u srcu Hrvatske.

 

Put od zamisli do projekta zasigurno nije bio jednostavan i lak, a jednako tako niz izazova je i pred našom ustanovom kojoj je osnovni cilj postati značajnom i prepoznatljivom lokalnom turističkom atrakcijom.

U tome ćemo zasigurno i uspjeti, jer Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC  svakom posjetitelju pruža jedinstven doživljaj podvodnog svijeta koji nam se tek naizgled čini dobro poznatim.

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC prvenstveno je namijenjena djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima, odnosno lokalnom stanovništvu, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti te istovremeno educiralo korisnike kako na održiv način koristiti iznimna prirodna bogatstva Hrvatske u funkciji turizma.

Vizija projekta

Vizija ustanove je biti jedinstvena  turistička, istraživačka i edukacijska destinacija u području slatkovodne bioraznolikosti.

Misija projekta

  • pružanje jedinstvenog turističkog doživljaja temeljenog na prirodnim resursima
  • poticanje očuvanja slatkovodne bioraznolikosti
  • umrežavanje gospodarske, edukacijske i istraživačke djelatnosti

Flora i fauna

Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.

f

Bogatstvo života

Posjetitelji mogu ra­zgledati bogatstvo života u rijekama i jezerima, odnosno primjerke više od stotinu slatkovodnih ribljih vrsta, od čega 40-tak endemskih.

U sastavu Aquatike

U sastavu akvarija nalazi se niz drugih sadržaja: kongresna dvora­na, edukativni centar, znanstveno istraživački centar, uredski i ugostiteljski dio.

Zavirite u tajanstveni riječni svijet – posjetite karlovački slatkovodni akvarij!