Dana 27.ožujka održali smo svečanu podjelu uvjerenja za naše nove stručne vodiče koji su uspješno prošli edukaciju i položili ispit.
Naime, u veljači smo organizirali javni poziv svim zainteresiranima koji žele postati stručni vodiči za akvarijsku izložbu. Na javni poziv se prijavilo 50 kandidata. Održana je edukacija svih kandidata u trajanju pet radnih dana. Svaki dan je bilo nekoliko predavanja uz obilaske akvarija i akvarijske tehnologije, koje su držali zaposlenici Aquatike.
Nakon predavanja čije je pohađanje bilo obavezno, na pismeni ispit je pravo izlaska ostvarilo 30 kandidata. Od toga je njih čak 27 prošlo pismeni i nakon toga usmeni dio sa oglednim vođenjem kroz akvarij.
Vidi se da su svi kandidati vrlo ozbiljno i predano pristupili edukaciji, kao i sami zaposlenici koji su dali svoj maksimum kako bi im što više približili dotičnu materiju. Ujedno su svi kandidati tijekom 3 tjedna imali besplatan ulaz u akvarij i mogućnost slušanja stručnih vođenja naših internih vodiča u edukacijske svrhe, što su mnogi od njih i koristili.
Edukacija je ostvarila odlične rezultate te smo ponosni na novi broj vodiča s kojima sada raspolažemo.
Ojačali smo snage i spremni smo za novu sezonu. Novi vodiči puni znanja i entuzijazma jedva čekaju voditi nove grupe po akvariju.