Otvorenje izložbe F 20. mlade fotografske umjetnice Glorije Lizde održat će se u srijedu, 10. listopada 2018., u 18 sati, u Javnoj ustanovi Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac.

Izložba će biti postavljena od 10. do 14. listopada 2018., a njen organizator je Integrativni centar mentalnog zdravlja.

Ovogodišnjom temom Svjetskog dana mentalnog zdravlja „Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja“ brojne inicijative i aktivnosti dat će snažan naglasak na važnost pravovremenog prepoznavanja mentalnih poteškoća kod mladih, kao i osiguravanje pojačanog društvenog angažmana u stvaranju optimalnih psihičkih snaga pred izazovima našeg doba. Naime, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, jedna četvrtina ljudi tijekom života ima iskustvo psihičke smetnje, pri čemu ih čak pola nastaje do četrnaeste godine, bivajući najčešće neprepoznata i neliječena. Među adolescentima depresija zauzima visoko treće mjesto zdravstvenih opterećenja, a suicid je drugi po redu uzrok smrti u dobi od 15 do 29 godina. Jednako tako zabrinjavaju podaci o konzumaciji alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, a posebno izrazito povećanje broja osoba koje konzumiraju marihuanu.

Kako bi obilježavanjem Svjetskog dana mentalnog zdravlja i u Karlovcu upozorili na važnost ovih tema te dali svoj doprinos destigmatizaciji osoba sa psihičkih smetnjama postavljena je izložba pod nazivom F 20.5, mlade fotografske umjetnice Glorije Lizde.

Naime, naziv sugerira međunarodni kod za rezidualnu shizofreniju – jedan od oblika tzv. psihotičnih procesa od čega je bolovao umjetničin otac za vrijeme njena djetinjstva. Svojim fotografijama ona rekreira očeve halucinacije, istovremeno prikazujući isječke dinamike života njene obitelji. U tom smislu, važno je podsjetiti kako kreacija uz svoju umjetničku ima i osobitu terapijsku vrijednost.

Svjetski dan mentalnog zdravlja