Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC i Pravilnika o radu Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (Pisano testiranje)

Poziv na testiranje