Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC Povjerenstvo za provedbu natječaja
Ur.broj: 28-2017

Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC i Pravilnika o radu Javne ustanove AQUATIKA- SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (USMENO TESTIRANJE I PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA)

Povjerenstvo je utvrdilo da će se usmeno testiranje kandidata i praktična provjera znanja objavljena u javnom natječaju 02.02.2017. održati u utorak, 14. veljače 2017. godine u prostorijama Ustanove, ul.Branka Čavlovića Čavleka 1a, Karlovac, s početkom u 14:00 h.

Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 3 prijave, sve u zatvorenoj koverti i u roku propisanom natječajem, te su sve predmetne prijave zadovoljile administrativnu provjeru.

Kandidati koji su zadovoljili administrativnu provjeru:

r.br.

Radno mjesto

Ime i prezime

1.

Konobar

Miroslav Čerkez

2.

Konobar

Dino Grijak

3.

Konobar

Karlo Barać

Kandidati koji ostvare najmanje 10 od 15 bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom usmenom testiranju pristupiti će odmah i praktičnoj provjeri znanja. Usmeni i praktični dio testiranja predviđen je za 14.02.2017. godine s početkom od 14:00 h.

Ova obavijest objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Javne ustanove AQUATIKA- SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC.

ZA POVJERENSTVO: Margarita Maruškić Kulaš, mag.oec.

dokument možete preuzeti ovdje: REZULTATI ADMINISTRATIVNA PROVJERA