Predavanje o rezultatima Prve biospeleološke ekspedicije – Biokovo 2017 održat će se u kongresnoj dvorani Aquatike, u četvrtak 23.11.2017. s početkom u 18 h.

Hrvatsko biospeleološko društvo je u suradnji s udrugom Breganja i Speleološkim odsjekom Planinarskog društva Imber organiziralo Prvu biospeleološku ekspediciju – Biokovo 2017 u Parku prirode Biokovo, čime se po prvi puta istražio niz dubokih jama s biospeleološkim istraživanjima kao primarnim ciljem na jednom planinskom masivu poput Biokova.

U sklopu ekspedicije, u prvoj polovici 2017. godine održana su 3 terenska istraživanja u ukupnom trajanju od 20 dana. Ukupno je istraženo 20 speleoloških objekata, od kojih 7 jama dubljih od 250 m.

Od biospeleoloških otkrića ostvarenih na ekspediciji istaknuli bi:

• nalaz nove, za znanost nepoznate vrste pijavice u jami Mokre noge

• novu vrstu pauka iz roda Troglohyphantes, pronađene u tri speleološka objekta

• nalaz strige iz roda Geophilus u Jami pod Kamenitim vratima na 499 m dubine što je drugi nalaz tog roda u Hrvatskoj i vjerojatno nova vrsta za znanost

• novu, nikad zabilježenu vrstu skokuna iz roda Neelus u jami Nova velika na 250 m dubine

• novu, nikad zabilježenu vrstu skokuna iz roda Disparrhopalites

• dvorepaca iz porodice Japigidae prilagođenog na život u podzemlju

• primjerke neopisane vrste jednakonožnog raka roda Alpioniscus na temelju koji će biti opisana nova vrsta za znanost i

• dodatne primjerke četiri nove vrste kornjaša koji će pomoći kod budućih znanstvenih opisa.

Osim biospeleoloških, na ekspediciji su provođena i speleološka istraživanja. Za 5 jama je izrađen topografski nacrt. Među njima, 3 imaju dubinu do 80 m, a 2 spadaju u duboke jame.

Jama pod Kamenitim vratima je topografski snimljena do dna na 499 m dubine, a jama Nova velika do 265 m. Nova velika je uz jamu Biokovka ostala opremljena radi velikog potencijala za daljnja speleološka i biospeleološka istraživanja. Tijekom listopada ćemo u te dvije jame postaviti sonde za trajno mjerenje temperature i vlage zraka, dodatno ih speleološki i biospeleološki istražiti i završiti topografske nacrte gdje je potrebno.

Na predavanju bi uz prezentaciju biospeleoloških i speleoloških rezultata ekspedicije prikazali geološke, speleološke i biospeleološke posebnosti Parka prirode Biokovo te planove za daljnja istraživanja područja.

Predavači : Vedran Sudar, mag geol; Nikolina Kuharić, mag. oecol.; Petra Bregović, mag. biol. exp.; Alen Kirin

Ulaz je slobodan i dobro došli ste prisustvovati ovom zanimljivom predavanju.