Bolen

Bolen, jedini pravi predator među šarankama, agresivno lovi svu manju ribu po našim vodama. Pojedini primjerci mogu biti dugi i preko 1 m, no češće ćemo naići na one manje.
Bolen

Foto: Karelj  [Public domain], via Wikimedia Commons

Bolen je lijepa i atraktivna riba, blago pogrbljenih leđa i dobro razvijene repne peraje koja ga čini izuzetnim plivačem. Vrlo brzo raste, a ulovljenu hranu isključivo guta budući da u ustima nema zube već hrapavo ždrijelo kojim zadržava ulov. A kad lovi, bolen to čini u jatu, taktikom iznenadna napada, zbog čega na površinu iskače vatromet sitnih riba koje se pokušavaju spasiti.