Grgeč

Grgeč, jedna od najpoznatijih i najljepših vrsta u donjim dijelovima rijeka dunav­skog sliva; atraktivna je vrsta zbog lijepe boje i pruga te bodljikave leđne peraje.

Grgeč

Grgeč je poznat slatko­vodni grabežljivac koji napada iz zasjede, a zbog takve naravi nerijetko završi na ribičkom štapu. Ženka grgeča odlaže i do 300 000 jaja!