Klen

Klen, riba velikih usta, punašne glave i tijela, vrlo je prilagodljiva i kao takva raširena gotovo po čitavoj Europi.

Klen

Nastanjuje sve riječne tokove, pa čak i zagađene vode. Okretan je i dobar plivač, živi do dvadeset godina. Omnivorna je riba prilagodljiva na razne stresore u okolišu.