Mladica

Mladica, endem dunavskog sliva, naša je najveća salmonidna vrsta, može narasti i do 1,65 metara, imati masu 60 kilograma te doživjeti stotinu godina!

Mladica

Karakteristično je da živi pojedinač­no, nastanjuje brze vode i gornje tokove, no odra­stanjem seli nizvodno. Nažalost, zbog pregradnje rijeka branama, ova se lijepa i cijenjena vrsta ugro­žena i nalazi se na Crvenom popisu slatkovodnih riba Hrvatske.