Pijor

Pijor živi u hladnim i čistim vodama s pješčanim i kamenitim dnom, gdje se i mrijesti. Hrani se vodenim biljem i beskralježnjacima, a on sam je glavna hrana pastrvi.

Pijor

Prvo što se uočava na tijelu riba su upravo njihove peraje. Većina vrsta ima po jednu leđnu, repnu i podrepnu peraju, dok su im prsne i trbušne peraje u paru. Peraje služe za pokretanje, održavanje ravnoteže, stabilizaciju prilikom plivanja. Mnoge ribe pliva­ju pomoću repne peraje, međutim, neke se služe prsnim i trbušnim perajama, pa čak i čitavim tijelom.