Podust

Podust, prepoznatljiv po ustima koja se nalaze s donje strane glave, pri čemu donja usna ima čvrsti hrskavični rub; hrani se obraštajem i na kamenju se mogu uočiti tragovi njegovog struganja.
Podust

Foto: André Karwath aka Aka  [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Na trbušnoj stijenki ima crnu opnu zbog koje ga ponegdje zovu i tintaš. Vrlo važna riba za životni ciklus mladice, jer se mladice  hrane podustima. Pred mrijest podusti migriraju uzvodno, pritom ih često sprječavaju brane izgrađene na rijekama zbog čega se smanjuje njihova brojnost. Podust je izuzetno osjetljiv na zagađenja.