Riječni glavočić

Riječni glavočić obitava u slivovima Kaspiskog mora, na pješčanom ili blatnom dnu, a ima ga i Korani ispod akvarija.

Riječni glavočić

Foto: Marin Jarnjak

Širi se intenzivno uzvodno i u manje pritoke. Novija ekološka  i genetska straživanja pokazuju kako u našim krajevima za sad ipak nema toliko negativan utjecaj.