Šaran

Šaran, nema sumnje, naša najpoznatija slatkvodna riba. Nalazimo ga u većini nizin­skih voda, tekućica i stajaćica, no zalazi i u srednje pa čak i gornje tokove rijeka. Dobro se prilagodio i životu u umjetno stvorenim vodama – šljunčarama, glinokopima, jezerima i akumulacijama.

Šaran

Šaran može doživjeti i punih šezdeset godina, ukoliko mu to dopusti čovjek, njegov najveći prirodni neprijatelj. Srećom, šaran ima visoko razvijene mehanizme preživljavanja, uključujući prilagodbu opasnostima i prilično dobro pamćenje. Od riječnog su šarana uzgojene pasmine pitomog ili ribnjačkog šarana, prepo­znatljivih po specifičinim formama: maloljuskavi, divlji, ljuskavi, veleljuskavi, goli. Riječni šarani manji su od pitomih i zbog pregradnja rijeka branama sve su rijeđi u našim vodama. Vrlo su borbeni i popularni u sportskom ribolovu.