Signalni rak

Signalni rak porijeklom je iz Sjeverne Amerike, a u Europu je unesen polo­vicom 20. stoljeća radi nadomještanja autohtonih populacija riječnog raka.

Signalni rak

Foto: David Perez [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Vrlo brzo se prilagodio novim uvjetima, a proširen je vodotocima 27 europskih država. Ime je dobio prema plavim, intenzivnim mrljama na kliještima između pokretnog i nepokretnog prsta, po čemu se najlakše razlikuje od naših zavičajnih vrsta rakova. Danas je signalni rak jedna od najvećih prijetnji opstanku autohtonih vrsta rakova, osobito u rijeci Korani.