Projekt pod nazivom:  „SLATKOVODNI AKVARIJ I MUZEJ RIJEKA – KAQUARIUM”

Karlovački slatkovodni akvarij smješten je na lokaciji planiranog autokampa uz obalu rijeke Korane. Objekt je ukopan a s vanjskih strana nasut zemljanim nasipima. Inspiracija za oblikovanje je povijesna jezgra grada: karlovačka zvijezda okružena „bedemima“, obrambenim zemljanim nasipima. Cilj je bio dobiti novo gradsko žarište na desnoj obali Korane, afirmirati šetnicu, oblikovati mjesto zaustavljanja i turističku atrakciju. U centru objekta formiran je javni prostor trga iz kojeg se šire tri glavna pješačka pravca: zapadno prema centru grada i šetnici uz rijeku; južno prema polivalentnoj površini na kojoj se održavaju koncerti i istočno prema glavnom pristupu s prometnice i stadionu. Oko trga, ne narušavajući prirodni izgled doline Korane, skriveni su sadržaji akvarija.

Gradnja akvarija
Projekt Kaquarium

S trga se ulazi u tri dijela objekta; izložbu, čitaonicu s caffe barom i uredske prostore. Svaki dio ima samo jedno pročelje i to ono koje je orijentirano prema trgu. Prema rubovima parcele objekti su „nevidljivi“, njihove stražnje strane i krovovi nasuti su zemljanim materijalom i djeluju kao dio parka, igrališta odnosno šetnice. Zeleni krovni vrtovi „skrivaju“ objekt i tako čuvaju prirodni krajolik uz desnu obalu Korane. Svaki od tih dijelova može se koristiti kao odvojeni dio akvarija ili kao integralni dio akvarijskog postava. Na trgu je početna točka akvarijskog postava; vodena površina koja simbolizira izvor krške rijeke.

Izložbeni postav akvarija je prikaz flore i faune hrvatskih rijeka i njihovih ekosustava, geološke prošlosti te tradicijske kulture i povijesti porječja četiriju karlovačkih rijeka. Postav prikazuje tok krške rijeke – riječnu floru, faunu i njezinu bioraznolikost.

Izložbeni dio akvarija počinje na trgu a zatim se u objektu pomoću rampe koja vijuga kao rijeka spušta u podrumsku etažu radi specifičnosti biljnog i životinjskog svijeta kojima treba prostor s potpunom kontrolom rasvjete. Scenarij izložbe je linearan i uz njega se nižu riječni biotopi od izvora do ušća, prateći čitav tok rijeke. Akvariji su postavljeni uzduž, iznad i ispod putanje posjetitelja. Uz pješačku rampu ribe se u vodi promatra odozgo kao prilikom šetnji uz rijeku, zatim sa strane – pa se vidi ispod vodene površine. Posjetitelji slušaju zvukove rijeke kako teče, a istovremeno se sustavom rampi spuštaju prateći njezin tok. Nakon gornjeg toka rijeke, zvukovi se stišavaju, posjetitelji poniru u špilje u kojima su izloženi endemi koji se u prirodi često nalaze u ponornicama. Prostor se proširuje, svijetlo dopire iz akvarija, a u središnjem dijelu prostora može se zastati, ležati na jastucima, slušati zvuk snimljen u špilji i gledati izložene endemske vrste.

Projekt Kaquarium
Projekt Kaquarium

Nakon špilje, posjetitelji dolaze pred akvarij sa većim primjercima rijetkih vrsta koje su iščezle iz hrvatskih staništa, a prikazana rijeka simbolički izvire ponovo u svom donjem toku. Vide se ribe zajedno s vodenim biljem koje žive u toplijim dijelovima rijeke. Akvarij se gleda hodajući pored njega, zatim se prolazi kroz tunel koji dočarava uranjanje u rijeku. Nakon prolaska kroz tunel posjetitelji prolaze kroz akvarije s lopočima i šašem kao što je to u donjem toku rijeke, u močvarnim staništima. Kraj izložbe sastoji se od sustava nekoliko akvarija koji se prelijevaju jedan u drugi a čiji biotop prikazuje slapove i sedrenu barijeru.

Na završnoj točki izložbe nalaze se stubište i dizalo koji posjetitelje vraćaju u ulazni prostor preko suvenirnice. U centru objekta smješten je prostor za analizu tehnoloških parametara vode sa znanstveno istraživačkim centrom i prostorija za aklimatizaciju riba.

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC nastala je u okviru projekta pod nazivom „SLATKOVODNI AKVARIJ I MUZEJ RIJEKA – KAQUARIUM“ kojeg je sufinancirala Eurposka unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. u iznosu 36.222.282,45 kn, a ukupna vrijednost projekta je 36.691.939,25 kn.