Cilj radionice: Aktivno uključivanje u zaštitu okoliša i prirode

Opis radionice:Na početku radionice je prezentacija o tipičnom slatkovodnim vrstama, njihovim karakteristikama i značaju za ekosustav. Nakon prezentacije polaznici se podijele u tri grupe, a svaka skupina dobije po jednu omotnicu s opisom zadatka. U svakom je pismu opisan jedan ekološki problem kopnenih voda te popis zadanih uloga. Polaznici, u grupama, i podijeljeni u uloge (prijavitelj, aktivist, znanstvenik, inspektor i sl.) imaju zadatak osmisliti poster s opisom problema i svojih stavova te igrajući uloge, sudjelovati u raspravi o problemu i zajedno s ostalima pronaći/predložiti moguća rješenja.

Materijal: veliki papir, manji papiri, olovke, flomasteri