1. RADIONICA “GLE, TKO TU ŽIVI” za uzrast 4-6 godina (predškolski uzrast)

Cilj radionice: poticanje djece predškolskog uzrasta na prepoznavanje slatkovodnog staništa

Opis radionice: Na početku radionice, pomoću slika pokušavamo prepoznati vrste i staništa. Nakon razgovora, individualno, ili u grupi (ovisno o broju polaznika), izrađujemo mali slatkovodni akvarij na kartonu. Zadatak je iz predloženih crteža odabrati one koji pripadaju slatkovodnom staništu te na kartonu osmisliti prizor iz slatkovodnog akvarija, slijedom odabranih i izrezanih crteža.

Materijal: karton, kolaž papir, škarice, ljepilo, drvene bojice, pastele, vodene boje i kistovi

2. RADIONICA “U VODU SE SMEĆE NE MEĆE” za uzrast 7-9 godina (1.-3. razredi)

Cilj radionice: Stvaranje pozitivnog odnosa prema okolišu i prirodi

Opis radionice: Na početku je prezentacija o problemu utjecaja otpada na vode. Nakon prezentacije i razgovora, podijeljeni u grupe, polaznici izrađuju veliki kolaž koji prikazuje jedno slatkovodno stanište, od materijala koji šteti vodi, a to je, naravno – smeće (plastične vrećice, čepovi, slamke, ostaci odjeće, stari cd, guma…), ukratko sve ono što nerijetko nalazimo na riječnom dnu.

Materijal: Veliki papir u bijeloj, plavoj, ili zelenoj boji, ljepilo, škarice, otpad (plastične vrećice, čepovi, slamke, kutije za jaja, ostaci odjeće, stari cd, itd..

3. RADIONICA “NIJE RIBI ŽIVOT LAK” za uzrast 10-12 godina (4.-6. razredi)

Cilj radionice: Upoznavanje sa životnim ciklusom migratornih vrsta te predatorskim načinom života

Opis radionice: Na početku radionice je prezentacija o riječnom toku, zonaciji i tipičnim vrstama. Nakon prezentacije i razgovora, polaznici, podijeljeni u grupe, imaju zadatak izraditi poster s temom životnog ciklusa migratornih vrsta i/ili odrediti tko je kome predator.

Materijal: dva velika papira, bijela ili u boji, flomasteri, bojice, kolaž papir, ljepilo, škarice.

4. RADIONICA “ČUVARI VODA” za uzrast 13-15 godina (7.-8. razredi)

Cilj radionice: Aktivno uključivanje u zaštitu okoliša i prirode

Opis radionice: Na početku radionice je prezentacija o tipičnom slatkovodnim vrstama, njihovim karakteristikama i značaju za ekosustav. Nakon prezentacije polaznici se podijele u tri grupe, a svaka skupina dobije po jednu omotnicu s opisom zadatka. U svakom je pismu opisan jedan ekološki problem kopnenih voda te popis zadanih uloga. Polaznici, u grupama, i podijeljeni u uloge (prijavitelj, aktivist, znanstvenik, inspektor i sl.) imaju zadatak osmisliti poster s opisom problema i svojih stavova te igrajući uloge, sudjelovati u raspravi o problemu i zajedno s ostalima pronaći/predložiti moguća rješenja.

Materijal: veliki papir, manji papiri, olovke, flomasteri

Napomena:        Radionice se održavaju nakon razgleda akvarija. Istovremeno su zabavne i poučne, traju od 45 do 60 minuta, ovisno o uzrastu i interesu polaznika te vremenu koje imaju na raspolaganju.

Radionice se održavaju u grupi do 30 djece, a Opći uvjeti se nalaze u nastavku dokumenta.

Cijena radionice:

Cijena radionice iznosi 10 kn po djetetu. Potrebna je najava i rezervacija termina.

5. . SLATKOVODNE RIBE AQUATIKE za uzrast 13-15 godina i srednjoškolce 15-18 godina

Opis radionice:
Suvremenom arhitekturom, kao i računalnom akvarijskom tehnologijom, Aquatika podsjeća na svemirski brod iz nekog znanstveno-fantastičnog romana. Stoga ovo zanimljivo predavanje započinje Velikim praskom iz kojeg je nastao svemir i česticama koje iz njega proizlaze. Od tih istih čestica nastaju zvijezde, zemlja po kojoj hodamo, kiša koja pada i rijeke koje teku te konačno i ribe. Predavanje obrađuje opći dio ekologije kopnenih voda, potom zonaciju tekućica prema dominantnim vrstama riba s opisom zanimljivosti tipičnih vrsta koje žive u svakoj zoni. Predavač je dr.sc. Goran Jakšić koji je i autor istoimene knjige koju možete kupiti u suvenirnici Aquatike.
Cijena predavanja iznosi 300,00 kn za grupu do 60 djece te je potrebna najava i rezervacija termina.

6. PREDAVANJE O SPELEOLOGIJI

Osim navedenih, možemo Vam ponuditi i zanimljiva predavanja o speleologiji u prostorima naše znanstvene čitaonice, u kojoj trenutno i gostuje Speleoteka (zbirka od oko 5.000 knjiga i časopisa u vlasništvu članova speleoloških društava grada Karlovca). Cijena predavanja o speleologiji je 50,00 kn po grupi (max. 30 osoba), te je također potrebna najava i rezervacija termina

Za sve detalje stojimo Vam na raspolaganju.

 

Informacijska služba

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A

47000 Karlovac
Fax:                       +385 47 659 112
Email:                    info@aquariumkarlovac.com
Web:                      www.aquariumkarlovac.com

 

U nastavku slijede Opći uvjeti za održavanje edukacijskih radionica u Javnoj ustanovi AQUATIKA – SLTAKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC:

Članak 1.

Naručitelj i Aquatika utvrđuju zajednički interes za suradnju u provođenju edukativnih i kreativnih radionica a u skladu sa djelatnostima iz Statuta. Potvrdom rezervacije za održavanje radionice, Naručitelj se slaže s ovim Općim uvjetima.

Članak 2.

A. Aquatika se obvezuje obaviti sljedeće: 

 1. Održavanje edukativnih i kreativnih radionica za djecu i mlade u prostorijama Aquatike u trajanju od jednog školskog sata s maksimalnim kapacitetom grupe od 30 osoba (prilog kratki opis radionica).
 2. Osigurati dva predavača koji su svojim znanjem i iskustvom kompetentni provoditi edukaciju odnos onoliko predavača koliko je dovoljno za kvalitetnu provedbu radionice (jedan predavač na grupu od maksimalno 15 osoba).
 3. Osigurati dovoljan broj materijala potrebnog za provedbu i održavanje radionica.
 4. Dolaziti na vrijeme, odnosno minimalno 20 minuta prije početka radionice kako bi se napravila priprema za radionicu.
 5. Osigurati i pripremiti prostor za provedbu radionica koji je prilagođen broju osoba ili polaznika radionice. Prostor mora sadržavati svu potrebnu opremu odnosno dovoljan broj stolova i stolica.

B. Naručitelj se obvezuje obaviti sljedeće:

 1. Dostaviti Aquatici narudžbu radionica koji će sadržavati sve relevantne informacije i točnu specifikaciju za svaku radionicu zasebno (datum, vrijeme, broj djece, uzrast, naziv radionice). Prihvatljiv oblik dostave rasporeda je pisanim putem koristeći elektroničku poštu info@aquariumkarlovac.com
 2. Narudžbu dostaviti Aquatici najkasnije do četvrtka do 15:00 sati u tjednu koji prethodi tjednu održavanja radionica.
 3. Obavijestiti Aquatiku o svakoj promjeni u tjednom rasporedu pismenim putem najkasnije 24 sata  prije predviđenog termina održavanja radionice (promjena dobne skupine, broja osoba, naziva radionice  ili otkazivanje termina).
 4. Prije potvrde termina i ostalih uvjeta kupcu, Naručitelj je obvezan najprije kontaktirati Izvršitelja radi provjere mogućnosti provedbe radionice

Članak 4.

Razdoblje provođenja radionica odnosno poslova i usluga iz Članka 1. od strane Aquatike:

 1. Tijekom trajanja redovne školske godine, uključujući period zimskih i uskršnjih praznika
 2. Tijekom školskih ljetnih praznika neće se provoditi radionice
 3. Subotom, nedjeljom, državnim praznicima i blagdanima Aquatika neće provoditi radionice osim na upit

Članak 5.

Naknada za pružanje usluge provođenja edukativno/kreativnih radionica definirana je u cjeniku i objavljena na web stranicama Aquatike.

Radionice za socijalno ugroženu djecu (kronično i teško bolesna djeca, djeca bez roditeljske i udomiteljske skrbi i sl.) Aquatika može provesti bez obračunavanja naknade. Naručitelj će kao dokaz o održavanju gratis radionica za grupe koje spadaju u navedene kategorije dostaviti Izvršitelju uvjerenje po isteku školske godine.

Članak 6.

Posebni uvjeti, naknade i sankcije ne izvršenja Ugovornih obveza Naručitelja i Aquatike:

 1. Ukoliko Naručitelj ne dostavi Aquatici tjedni raspored prema uputi i na način definiran u članku 2.B točka 1., 2. i 3. Aquatika zadržava pravo ne prihvatiti provođenje radionica te se smatra da za taj period nema ugovorenih obveza.
 2. Sve obavijesti o promjenama moraju biti dostavljena na način i u roku propisanom u članku 2.B točka 3.a u periodu redovnog uredovnog vremena Izvršitelja, od ponedjeljka do petka. Sve obavijesti koje će biti  dostavljene izvan redovnog uredovnog vremena Izvršitelj neće uzeti u obzir.
 3. Sve promjene u tjednom rasporedu o kojima Naručitelj nije pravovremeno obavijestio Izvršitelja neće biti uzete u obzir te Izvršitelj ima pravo ne prihvatiti provođenje radionica koje su najavljene nakon krajnjeg roka za dostavu obavijesti o nastalim promjenama
 4. Kašnjenje, uzrokovano kasnim dolaskom grupe (kašnjenje autobusa, otežani uvjeti prometovanja) i/ili organizacijom Naručitelja, početka radionice do 30 minuta u odnosu na prethodno dogovoren termin Aquatika neće posebno naplatiti te će provesti radionicu. Ukoliko je kašnjenje veće od 30 minuta i/ili uvjetuje pomicanje termina svih ostalih radionica predviđenih za taj dan Aquatika neće održati radionicu a Naručitelju će biti naplaćena naknada prema tarifi iz cjenika.
 5. U slučaju više sile, izvanredne vanjske situacije koje se u vrijeme sastavljanja ovih općih uvjeta nisu mogle predvidjeti, niti ih je Aquatika ili Naručitelj mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti Aquatika ima pravo ne održati prethodno ugovorene radionice Naručitelj nema pravo poduzimati mjere prema Aquatici i obrnuto.
 6. Naručitelj se obvezuje nadoknaditi štetu za eventualnu materijalnu štetu nastalu u prostoru Aquatike tijekom održavanja radionice, ako je ona uzrokovana djelovanjem ili nemarom sudionika radionice ili njihove pratnje (djeca, učitelji, pratitelji)

Ovi Opći uvjeti se primjenjuju od 1.8.2017.godine i traju do opoziva.