Voditelj stručne i tehničke službe JU Aquatika, Krešimir Kuri je prisustvovao specijalističkom tečaju pod imenom, Zaštita zdravlja riba, koji je u sklopu stručnog osposobljavanja doktora veterinarske medicine održan 26. i 27.10.2017 na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Teoretski dio se sastojao od predavanja iz područja primijenjene anatomije riba, bolesti riba i tehnologije uzgoja šarana i pastrva, a održan je na Zavodu za biologiju i patologiju riba. Praktični dio, je uključivao sekciju uzoraka riba, nasađivanje bakterija iz uzoraka riba na podloge i posjet Virusološkom laboratoriju koji se nalazi u sklopu Veterinarskog fakulteta. Obilazak uzgajališta moruna i smuđeva u recirkulaciji je održan na Ribnjačarstvu Poljana. Predavanja su držali izvanredni profesor Emil Gjurčević i docent Krešimir Matanović, dok im se u praktičnom dijelu tečaja i u obilasku objekta s bazenima za recirkulaciju pridružio i tu održao predavanje Mr Milan Božić, direktor ribnjaka u Poljani. Nakon svega je održana pismena provjera znanja.

Zaštita zdravlja riba