Stručna služba Aquatike kontinuirano se educira i usavršava svoja znanja na području ihitilogije. Tako su kolege Krešimir Kuri i Juraj Petravić posjetili uzgajalište Ihor Park Crna Mlaka, specijalizirano za prirodni uzgoj slatkovodne ribe, lovni i ribolovni turizam.

Tamo su imali priliku pohađati edukaciju dr. vet. med. Kreše Drašnjara, glavnog tehnolog ribnjačarstva i uglednog stručnjaka na području mrijesta i uzgoja slatkovodnih riba. Naime, jedan od ciljeva Aquatike je okušati se u mriještenju postojećih ribljih vrsta, pa je ova edukacija bila prvi korak u tom smjeru.