Učenici Gimnazije Karlovac imali su vježbe iz ihtiologije u laboratoriju Aquatike. Vježbe su vodili dr. sc. Goran Jakšić iz Aquatike i Ivana Huljev, prof. iz Gimnazije. Učenici su ribama određivali vrstu, mjerili masu vagom te standardnu i totalnu duljinu milimetarskim papirom. Također su pomoću lupe brojanjem anula na ljuskama (slično brojanju godova na drvetu) određivali dob riba. Bilo je zanimljivo i poučno, a sljedeći put podaci će se statistički obraditi.

Vježbe ihtiologije