Odaziv na našu edukaciju vodiča je vrlo dobar te više ne primamo nove prijave jer smo popunili kapacitete.
Svi prijavljeni bit će obaviješteni. Vidimo se u ponedjeljak, 11.02. na prvom danu edukacije.
U nastavku možete pronaći plan edukacije po danima od 11.02. do 15.02.2019.

EDUKACIJA VODIČA AQUATIKE
11.-15. veljače 2019.

Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac, tel. 047 659 112, info@aquariumkarlovac.com, www.aquariumkarlovac.com

PROGRAM RADA

Ponedjeljak 11. veljače
9:00 Margarita Maruškić Kulaš, mag. oec AQUATIKA I PERSPEKTIVE RAZVOJA SUVREMENE JAVNE USTANOVE
9:30 Ivana Kaleb Vuletić, dipl. oec MARKETINŠKE METODE AQUATIKE
10:15 Pauza
10:30 dr. sc. Goran Jakšić UVOD U EKOLOGIJU KOPNENIH VODA
11:00 dr. sc. Goran Jakšić RIJEČNI KONTINUITET I ZONE AQUATIKE

Utorak 12. veljače
09:00 Krešimir Kuri, DVM IZAZOVI STRUČNE I TEHNIČKE SLUŽBE PRVOG SLATKOVODNOG AKVARIJA U HRVATSKOJ
10:00 Pauza
10:15 Krešimir Kuri, DVM HRANIDBA HLADNOVODNIH I TOPLOVODNIH RIBA

Srijeda 13. veljače
9:00 dr. sc. Goran Jakšić ANATOMIJA RIBA KAO MULTIDISCIPLINARNA ZNANOST
9:30 Juraj Petravić, mag. ing. agr. ENDEMSKE NASPRAM STRANIH VRSTA RIBA
10:15 Pauza
10:30 Matija Vratarić KAKO NAPRAVITI I ODRŽAVATI AKVARIJ KOJI PREDSTAVLJA VODE STAJAĆICE I SEDRENI SLAP?

Četvrtak 14. veljače
9:00 dr. sc. Goran Jakšić ANTROPOGENI UTJECAJ NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST RIJEKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
9:45 Marin Jarnjak ISPOD POVRŠINE KARLOVAČKIH RIJEKA: PODVODNA FOTOGRAFIJA
10:15 Pauza
10:30 Luka Pavlaković OD PRIRODNIH POJAVA DO AKVARIJSKE TEHNOLOGIJE

Petak 15. veljače
9:00 Krešimir Kuri, DVM ŠTO NAM ISKUSTVA U AQUATICI MOGU REĆI O BOLESTIMA RIBA?
9:45 Ivana Kaleb Vuletić, dipl. oec UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA AQUATIKE I AKVARIJSKI BONTON
10:15 Pauza
10:30 Alen Pajtak OGLEDNO PONAŠANJE TURISTIČKOG VODIČA
11:15 STRUČNI RAZGLED AKVARIJA – Primjer vođenja skupine posjetitelja
12:00 Završna riječ i diskusija

Organizator edukacije: Javna ustanova Aquatika-slatkovodni akvarij Karlovac
Opći uvjeti: Zadržavamo pravo izmjene programa edukacije. Za sudjelovanje je obvezna prijava, edukacija je besplatna. Polaznici koji sudjeluju na cijelom programu edukacije pristupit će naknadnom testiranju, nakon čega će dobiti uvjerenje o osposobljavanju za poslove stručnog vodstva u Aquatici, a koje je preduvjet za honorarne poslove stručnog vodiča.

Karlovac, 9. siječnja 2019.g