DJELATNICI AQUATIKE IZMRIJESTILI ENDEMSKU VRSTU

DJELATNICI AQUATIKE IZMRIJESTILI ENDEMSKU VRSTU

BASAK Basak (Rutilus basak) je endemska vrsta ribe jadranskog sliva, a nastanjuje rijeke Neretvu, Vrljiku i Maticu, te Prološko blato i Bačinska jezera. Zadržava se u donjim tokovima rijeka, jezerima i sporo tekućim kanalima obraslim vodenom vegetacijom....

DJELATNICI AQUATIKE OBJAVILI DVA ZNANSTVENA RADA

DJELATNICI AQUATIKE OBJAVILI DVA ZNANSTVENA RADA

Djelatnici Aquatike napisali su dva originalna znanstvena rada naslovljena s Dob i rast ilirskog klena Squalius illyricus iz rijeke Cetine te drugi pod nazivom Distribucija i populacijska struktura porodice Unionidae u rijeci Kupi u Karlovačkoj županiji. Radovi su...

Radionica

Radionica

Učenici karlovačke gimnazije pod mentorstvom Ivane Huljev, prof. i djelatnika Aquatike dr. sc. Gorana Jakšića preparirali su rakove kupljene na tržnici. Rakovi su nakon sekcije i obrade pribadačama fiksirani na stiropor. Na ovaj način osim metode...

Posjet znanstvenika iz Kine Aquatici

Posjet znanstvenika iz Kine Aquatici

U posjetu su bili Dr Jian Gao, AssocProf, Dr Qingchao Wang, AssistProf, Dr Yuhua Zhao, AssocProf i Mr Guangle Liu s Huazhong Agricultural University College of Fisheries i doc.dr.sc. Daniel Matulić sa Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet. Oduševljeni Aquatikom i...

„Posjet dr. Emina Teskeredžića Aquatici“

„Posjet dr. Emina Teskeredžića Aquatici“

dr. sc. Emin Teskeredžić diplomirao je veterinu, magistrirao biologiju, a doktorirao agronomiju te je kao ugledni znanstvenik radio na Institutu Ruđer Bošković. Kao znanstvenik radio je i u Kanadi do početka Domovinskog rata u kojem je sudjelovao. Cijenjen je i poznat...